Mar del Plata

mardelplata.jpgTourmaline (5 carats), émeraudes (1,50 carats et argent.
1 300€