Mar del Plata

1000€


mardelplata.jpgTourmaline (5 carats), émeraudes (1,50 carats et argent.